Bekijk direct onze Vacatures

Home Wij van Avouch Associates

Associates

Theo de Korte begon zijn loopbaan als maatschappelijk werker bij het Leger des Heils en vervulde diverse leidinggevende functies binnen de zorg.

In 2007 startte hij als zelfstandig ondernemer met de oprichting van De Korte Project- & Interimdienst. Theo heeft landelijk voor verschillende soorten organisaties interim- en adviesopdrachten tot een goed einde weten te brengen.

In 2010 is hij initiatiefnemer geweest van Akkolade, een werving & selectiebureau voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dit bureau heeft hij verkocht om zich meer te gaan richten op training en advies.

Theo is facilitator van Insights Discovery en houdt zich naast het trainen en coachen van teams en medewerkers bezig interim posities.

Theo de Korte
ASSOCIATE 

Theo heeft veel bestuurlijke ervaring opgedaan bij verschillende organisaties, zowel bij het Leger des Heil als in zijn woonplaats Apeldoorn. Theo is een bevlogen coach en een echte verbinder.

Eef Huiser-van der Elst heeft in 1993 aan de Universiteit Utrecht het doctoraalexamen Algemene Letteren behaald, met als specialisatie Taalbeheersing Nederlands / Communicatiekunde.

Voor haar afstudeerscriptie deed ze onderzoek naar misverstanden in de communicatie tussen artsen en patiënten. Haar brede belangstelling heeft ze gevoed met bijvakken bij onder meer Rechten en Sociale Wetenschappen. Na haar studie werkte ze 12 jaar voor patiëntenorganisaties en een ziekenhuis op het gebied van patiëntenvoorlichting en -communicatie. Daarna maakte ze de switch naar het vak loopbaanadviseur. Van het thema werkplezier maakte ze haar specialisatie, waarbij ze loopbaancoaching combineert met communicatiecoaching.

Met haar bedrijf Commpass Coaching begon ze in 2010. De naam Commpass staat voor haar passie voor communicatie, haar compassie voor de mensen die zij begeleidt en het kompas dat nodig is om passende keuzes te maken in het leven.Haar grootste drijfveren zijn de juiste mens op de juiste plek én goede en zinvolle werkrelaties. Ze maakt onder meer gebruik van de DISC-methodiek en interactiekunde.

Daarnaast beschikt ze over vele praktische en laagdrempelige werkvormen om gesprekken tussen medewerkers te stimuleren, om de onderlinge werkrelaties te versterken en werkplezier te vergroten.

Van het thema werkplezier maakte ze haar specialisatie, waarbij ze loopbaancoaching combineert met communicatiecoaching. Daarnaast verzorgt ze op vrijwillige basis trainingen voor woongroepen van Stichting Timon, voor teamontwikkeling, communicatie, samenwerking als (zelfsturend) team en conflicthantering.

Eef Huiser – Van der Elst
ASSOCIATE 

Publicaties: Het complete Loopbaanboek (2015, Uitgeverij Boom/Nelissen). Hoofdstuk 9: ‘Het gebruik van DISC in loopbaanbegeleiding, een taal voor menselijk gedrag’ en blogs over uiteenlopende loopbaanthema’s.

Ingrid Rietveld – Van Diest
ASSOCIATE 
Ingrid Rietveld – Van Diest heeft na het behalen van haar propedeuse Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht, haar studie vervolgd aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze in 1994 het doctoraalexamen Oost-Europese Studies ‘met genoegen’ behaalde.

Voor haar afstudeerscriptie deed ze enkele maanden onderzoek in Oezbekistan naar de ecologische effecten van de uitdroging van het Aralmeer. Haar bedrijf Life Communications werd in 2001 opgericht.

Schrijfervaring deed ze o.a. op als freelancer bij het Veluws Dagblad, redacteur voor een tweemaandelijks tijdschrift en als fondsenwerver voor verschillende stichtingen. Ze vertaalde meerdere boeken vanuit het Engels in het Nederlands en verzorgde de eindredactie van diverse Engelstalige en Nederlandse boeken. Zelf schreef ze het boek ‘Vergeten kinderen′ over het lot van straatkinderen in Oeganda.

Samen met notaris Pieter Kuiper schreef ze het boek ‘Mijn Stichting’, bedoeld als praktische handleiding voor mensen die een stichting willen oprichten of in het bestuur van een stichting zitten.

Renze Boersma staat in zijn kracht als interim P&O-er als hij in soms moeizame en vastgelopen arbeidssituaties door zijn eigen stijl van coachen de situatie weer in beweging krijgt en het uiteindelijk voor zowel de werkgever als de werknemer een win situatie oplevert.

In opdracht van de werkgever bezoekt hij bijvoorbeeld (ex) werknemers die tijdens hun ontslagprocedure ziek zijn geworden. Hij is in staat om snel vertrouwen te winnen door met name een op het oog lijkende naïeve manier van vragen stellen en aandacht te hebben.

Ook kan hij, vaak met de nodige dosis humor mensen confronteren en inzicht laten krijgen zonder dat de deur wordt dichtgedaan. Kortom; Renze is een bemiddelende coach die een waardevolle bijdrage kan leveren aan het welbevinden van personeel.

Na het behalen van zijn diploma HBO-Personeel & Organisatie (1995) is hij begonnen als intercedent/recruiter in de sectoren techniek en productie begonnen bij Start-people en later doorgestroomd naar Topstart.

In 2001 is hij als personeels-adviseur gestart bij Schuylenborgh waar de bemiddeling van personeel en personele zaken zijn taak was. Het bureau groeide snel en aan het eind van 2001 is hij mede-eigenaar geworden van Schuylenborgh.

In 2017 is Renze  gestart met zijn bedrijf PnOzakenpartner.nl. Met dit bedrijf wil hij ondernemers ondersteunen met personele zaken. De kracht van Renze is dat hij met zijn expertise aan weet te sluiten op de behoefte van de werkgever.

 

Renze Boersma
ASSOCIATE 

‘Conflictcoach’  ‘Van min naar win’

In 2017 heeft Renze de opleiding Bedrijfsmaatschappelijk Werk met succes afgerond. Tijdens deze opleiding deed hij o.a. kennis op over het onderwerp diversiteit en leerde hij het belang van- en het doen van een (uitgebreide) intake. Hierbij wordt gewerkt met een passend model die alle leefgebieden van de kandidaat in kaart brengt en wordt het probleem van verschillende kanten belicht om uiteindelijk samen tot een passende oplossing te kunnen komen.

Naast genoemde activiteiten biedt Renze met zijn bedrijf Academievoorwerkplezier.nl ook coaching en loopbaan begeleiding aan, zowel individueel als in groepsverband.

Bent u op zoek naar iemand die neutraal is en het talent heeft om personele problemen om te zetten in oplossingen dan heeft u aan Renze de juiste.

 

Deel ons!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?