Home Ontwikkeling & Effectiviteit Sturen op inzetbaarheid

Sturen op inzetbaarheid

Het belang van inzetbaarheid!

Langer werken, anders gaan werken, gezonder gaan werken… dat zijn belangrijke items op de arbeidsmarkt van vandaag. Steeds meer bedrijven denken na over het thema duurzaamheid, dat gaat verder dan besparen op de energiekosten. Echte duurzaamheid gaat over de inzetbaarheid van de medewerkers. Hoe kun je dit thema ook binnen jouw bedrijf handen en voeten geven? Met de onderstaande stappen kun je een duurzaam toekomstgericht personeelsbeleid neerzetten. Tevens willen we medewerkers actief betrekken en medeverantwoordelijk maken voor hun eigen inzetbaarheid.

Duurzaam en toekomstgericht personeelsbeleid?

Een duurzaam en toekomstgericht personeelsbeleid is van groot belang. Langer doorwerken is niet het enige thema meer, Het gaat ook om fitheid, vitaliteit en vakbekwaamheid. Door het bieden van concrete toepasbare inzichten, bewustwording en praktische leermogelijkheden worden medewerkers gestimuleerd om met eigen inzetbaarheid aan het werk te gaan. Het doel is om duurzaam vakbekwaam te blijven. Avouch is een strategische samenwerking aangegaan met MEPD om bedrijven een breed pallet aan oplossingen aan te bieden. We zetten daarom de volgende onderdelen in: workshops, kwaliteitenscans, interactieve trainingen voor leidinggevenden, adviesgesprekken en persoonlijke begeleiding en actieve coaching.

Workshop Duurzame Inzetbaarheid

In de workshop Duurzame Inzetbaarheid wordt met de direct leidinggevenden en het personeel van gedachten gewisseld over het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Waar praten we eigenlijk over, wat is het nut en belang? En waarom is het van belang voor beide partijen? Tijdens een ‘rondetafelgesprek’ gaan we het gesprek aan met de deelnemers. Doel van de workshop is bewustwording en het creëren van een gevoel van urgentie.

De Werkscan

Inzicht in persoonlijke inzetbaarheid. Met de Werkscan, een online vragenlijst ontwikkeld door het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum, krijgen medewerkers inzicht in hun persoonlijke inzetbaarheid. Deze beoordelen we samen vanuit zes aandachtsgebieden: gezondheid, leefstijl, werkbelasting, werk-privébalans, scholing en mobiliteit. De medewerker kan in een adviesgesprek met een deskundige mogelijke stappen concreet maken om zijn/haar inzetbaarheid te vergroten. Neem contact op om te onderzoeken welke stappen er gezet kunnen worden.

Bekijk het belang van duurzame inzetbaarheid in dit filmpje van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Advies bij de invulling van een duurzaam personeelsbeleid? Wij helpen graag! Bel met onze adviseur of stuur een email naar arietveld@avouch.nl.

Deel ons!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?