Outplacement

Waarom outplacement?

Outplacement is het adviseren en ondersteunen van werknemers naar nieuw werk en wordt vaak ingezet bij (dreigend) ontslag of reorganisaties. Een werkgever kan een outplacementtraject inzetten om een gedwongen afscheid te verzachten en de kans op het versneld vinden van een nieuwe baan te vergroten.

Goed werkgeverschap volgens de Wet werk en zekerheid

Op 1 januari 2015 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) ingegaan met daarin nieuwe regelgeving voor werkgevers. De wet gaat uit van het feit dat een werkgever in het kader van goed werkgeverschap een zorgplicht heeft voor de werknemer, ook bij ontslag.

Nieuwe regelgeving is ingegaan per 1 juli 2015

Eén van de wijzigingen die per 1 juli 2015 is ingegaan, betreft een transitievergoeding die de werkgever verschuldigd is aan de werknemer bij beëindiging van een langdurig arbeidscontract (minimaal twee jaar) door werkgever. Als ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer hoeft in beginsel geen vergoeding betaald te worden.

Transitievergoeding is verplicht

Deze transitievergoeding is verplicht en is bedoeld om de ontslagen werknemer snel en doeltreffend naar nieuw werk te begeleiden door middel van omscholing of outplacement. Dit kan gaan om een nieuwe baan of het opstarten van een activiteit als zelfstandige. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaar dat de werknemer in dienst is geweest, met een maximum van € 75.000,- (of een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen).

De voordelen van outplacement

Outplacement heeft zowel voor de werkgever als voor de werknemer voordelen. De werknemer krijgt passend advies en vindt vaak sneller een nieuwe baan. De werkgever geeft door het verstrekken van outplacement invulling aan zijn wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap. Bij een conflict rondom gedwongen ontslag zal de positie van de werkgever beduidend steviger zijn als deze aan kan tonen dat hij een outplacementtraject heeft aangeboden.

Kostenbesparing

Ook vanuit zakelijk oogpunt is het inzetten van outplacement interessant. Door de inzet van outplacement is er duidelijk zicht op beëindiging van het dienstverband. Het voorkomt langdurige ontslagprocedures en kan om die reden een besparing van de (loon)kosten opleveren. Daarnaast is er een maatschappelijk belang bij een goede overgang van werk naar werk omdat er geen aanspraak wordt gemaakt op een WW-uitkering of diensten van het UWV.

Fiscaal aftrekbaar?

Als uw bedrijf de kosten voor outplacement betaalt, is de btw-component aftrekbaar. Als een werkgever de ontslagvergoeding als budget aan de werknemer beschikbaar stelt en de werknemer declareert de kosten vervolgens bij de werkgever, dan is de btw-component niet aftrekbaar.

Avouch outplacement

Outplacement kent drie fases: afscheid nemen en verwerking, oriënteren op de toekomst en het doeltreffend benaderen van de arbeidsmarkt. In deze periode begeleidt Avouch uw (voormalige) werknemer op een professionele, integere en persoonlijke wijze in het traject naar ander passend werk.

Doelgerichte begeleiding

De doelgerichte aanpak van Avouch outplacement heeft als focus een nieuwe toekomst bij een andere werkgever. Daarbij wordt gezocht naar werk dat past bij de competenties, kernwaarden en ervaring van de kandidaat, waarbij diens persoonlijke wensen zo veel mogelijk aan bod komen. De inzet van effectieve tools, gekoppeld aan mensgerichte en duidelijke begeleiding, creëren de voorwaarden voor een succesvolle doorstart. Een effectief outplacementtraject maakt voor veel kandidaten hét verschil in het vinden van een nieuwe baan.

Gecertificeerde professionals in arbeidsmobiliteit

Avouch werkt met gecertificeerde professionals die bij diverse organisaties in verschillende functies hebben gewerkt. Zij hebben een groot netwerk, begrijpen bedrijfsprocessen als geen ander en beschikken over ruime ervaring in arbeidsmobiliteit. Onze coaches hebben hierdoor een hoog slagingspercentage in het terugbrengen van kandidaten op de arbeidsmarkt. Avouch is wars van cliché-benaderingen. Door onze no-nonsense aanpak en het gebruik van beproefde én innovatieve methoden, helpen wij onze kandidaten concreet naar een passende en structurele oplossing.

Opbouw & duur traject

Wij geloven niet in lange trajecten of eindeloze gesprekken, wél in de deskundigheid van onze consultants om de nodige ervaring en expertise in te brengen in de zoektocht naar een nieuwe functie. De methoden en instrumenten die door Avouch worden ingezet zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. De kandidaat dient rekening te houden met een aantal huiswerkopdrachten als voorbereiding op de contactmomenten.

Het outplacementtraject

Het begeleidingstraject zal maximaal drie maanden in beslag nemen.

Vertrouwelijkheid

De gesprekken met uw (oud)werknemer vinden bij voorkeur plaats op ons representatieve kantoor in Ermelo, in een rustige en warme ambiance, waarbij de vertrouwelijkheid van uitwisseling van informatie is gegarandeerd. Zonder goedkeuring van de kandidaat zal door de consultant(s) geen inhoudelijke rapportage aan u als opdrachtgever worden verstrekt. Vanzelfsprekend gaat Avouch integer om met uw bedrijfsinformatie. Indien gewenst, kan met u een non-disclosure document worden ondertekend.

Deel ons!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?