Home Nieuws & Updates Eisen re-integratietraject 2e Spoor

Eisen re-integratietraject 2e Spoor

Eisen re-integratietraject 2e Spoor 29 maart 2024Leave a comment

Een re-integratietraject op het 2e Spoor moet voldoen aan verschillende eisen om effectief te zijn en om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Er is sprake van re-integratie 2e spoor wanneer er géén kans is op een structurele terugkeer in de eigen of een andere functie in de organisatie. Een 2e spoortraject moet uiterlijk binnen zes weken na de Eerstejaarsevaluatie worden opgestart, afhankelijk van het advies van de bedrijfsarts inzake de belasting/belastbaarheid van de medewerker. Tijdens het traject worden activiteiten ingezet, die de kans op een nieuwe baan vergroten. Een ingrijpend traject, welke ook wettelijke verplichtingen met zich meebrengt.

Zo krijg je aan het einde van de loondoorbetalingsperiode te maken met toetsing van het re-integratie verslag door UWV. Mocht het niet lukken om de medewerker elders te plaatsen, dan is een adequaat traject én goede dossiervorming essentieel om loonsanctie te voorkomen.

Hier zijn 7 belangrijke eisen waaraan zo’n traject doorgaans moet voldoen:

  • Individuele benadering: Het traject moet worden afgestemd op de individuele capaciteiten, mogelijkheden en beperkingen van de werknemer die re-integreert.
  • Wettelijke verplichtingen: Het traject moet voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter in Nederland. Dit omvat onder meer de verplichting voor werkgevers om samen met de werknemer te werken aan re-integratie in het arbeidsproces.
  • Reële doelen stellen: Het traject moet reële doelen stellen voor de werknemer, rekening houdend met zijn of haar vaardigheden, opleiding, ervaring en gezondheidssituatie.
  • Actieve betrokkenheid: Zowel de werknemer als de werkgever moeten actief betrokken zijn bij het traject, waarbij er sprake is van regelmatig overleg en evaluatie van de voortgang.
  • Professionele begeleiding: Het traject moet worden uitgevoerd onder begeleiding van professionals, zoals re-integratiecoaches, arbeidsdeskundigen en eventueel andere specialisten afhankelijk van de behoeften van de werknemer.
  • Zorgvuldige planning: Het traject moet een zorgvuldig uitgestippeld plan hebben met duidelijke stappen en mijlpalen om de re-integratie te bevorderen.
  • Communicatie, Monitoring en evaluatie: Er moet regelmatige monitoring en evaluatie plaatsvinden om te beoordelen of het traject effectief is en om indien nodig aanpassingen te maken. Vanzelfsprekend moet er open en duidelijke communicatie zijn tussen alle betrokken partijen, inclusief de werknemer, werkgever, en eventuele externe partijen zoals de arbodienst en verzekeringsmaatschappijen.

Het doel van een re-integratietraject op het 2e Spoor is om een werknemer die niet meer in staat is om terug te keren naar zijn of haar eigen functie, te begeleiden naar passend werk buiten de eigen organisatie. Het is essentieel dat het traject zorgvuldig wordt uitgevoerd en aan deze eisen voldoet om succesvol te zijn voor zowel de werknemer als de werkgever.

Avouch  ondersteunt bij het uitvoeren en vastleggen van een UWV-proof 2e spoortraject. We werken conform de Werkwijzer Poortwachter UWV en doen dit op persoonlijke wijze. We focussen op het positieve: de mogelijkheden die de medewerker heeft en stimuleren zijn/haar terugkeer in het arbeidsproces. De trajecten voeren wij uit via MEPD

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel ons!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?